MENU

REALIZACJA SPRAW URZĘDOWYCH

Strefa wizyt w Urzędach

Realizacja spraw i dokumentów we wszystkich Urzędach, których załatwienie jest możliwe na podstawie pełnomocnictw:
– rejestracja znaków towarowych (marka, nazwa, logo), wzorów użytkowych, patentów i wynalazków
– rejestracja pojazdów,
– zmiana imienia lub nazwiska,
– rejestracja działalności gospodarczej,
– zgłoszenia do ZUS,
– użytkowanie wieczyste,
– pozwolenia i zgłoszenia budowy,
– pozostałe sprawy.
Lawyer signing an important document

Strefa pism

Redakcja pism administracyjnych i innych (w tym copywriting oraz korekta i przepisywanie tekstów) w wersjach tradycyjnych i e-mail:
– wniosek,
– odwołanie,
– skarga,
– podanie,
– reklamacja,
– notatka prasowa,
– oferta i zapytanie ofertowe
– inne.
Przygotowywanie projektów Umów oraz zleceń. 
a woman using laptop with blank white desktop screen while writing on a notebook in office

Strefa procedur

Tworzenie dokumentów firmowych na potrzeby audytów, kontroli i certyfikacji:
– ISO,
– HCCP,
– Regulaminy,
– Statuty,
– Pozostałe.

 

business