MENU

 
ORGANIZACJA ŚRODKÓW NA INWESTYCJE

Strefa analiz

Przygotowywanie analiz w zakresie możliwości pozyskania różnego rodzaju:
– ulg

– bezzwrotnych dotacji
– dofinansowań
– grantów
– pożyczek
– pozostałych instrumentów wsparcia
wszelkich przedsięwzięć inwestycyjnych z:
– Unii Europejskiej,
– Urzędu Pracy,
– Lokalnych Grupa Działania,
– Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
– Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
– Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
– 
innych instytucji
m.in. dla:
– osób fizycznych na uruchomienie działalności gospodarczej,
– “domu” na ekologiczne źródła ogrzewania i energii,
– mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców na rozwój, innowacje i projekty dotyczące ochrony  środowiska,
– jednostek sektora finansów publicznych.
European Union financial stimulus on coronavirus Covid-19 pandemic concept

Strefa dokumentacji aplikacyjnych

Przygotowywanie:
– wniosków,
– dokumentacji aplikacyjnych,
– załączników,
– biznesplanów,
pod konkretne nabory konkursowe.
White blank sheet of paper with pencil on wooden background. Write a letter on a white sheet

Strefa rozliczeń projektowych

Przygotowywanie:
– wniosków o płatność,
– sprawozdań z realizacji projektu,
– pozostałych dokumentów niezbędnych dla prawidłowego rozliczenia pozyskanego dofinansowania.
Judge gavel with dollars on red background